Przwierty sterowane

Przewierty horyzontalne

Horyzontalne przewierty sterowane (HDD - Horizontal Directional Drilling) to technologia polegająca na wykonywaniu poziomych przewiertów sterowanych. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych systemów pomiarowych i sterujących, trajektoria wykonanego przewiertu i położenie punktu wyjścia niemal idealnie pokrywają się z zaprojektowanymi, co pozwala na wykonywanie tego typu przewiertów na terenach silnie zurbanizowanych

ZADZWOŃ